text action
Ok
Drapeau United StatesIl semble que vous êtes situé dans le pays suivant : United States. Pour aller dans la boutique Celinni correspondante, cliquez-ici.

สรุปใจความสำคัญ

จะประมาณงบประมาณของคุณอย่างไรเมื่อซื้อเพชรหรือเครื่องประดับ

[gridrow][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]1.เพชรและโลหะมีค่า ว่าด้วย

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]2. ประกาศนียบัตรต่างๆ ว่าด้วยเรื่อง :

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]3. บริการของบริษัทเซลลินนี ได้แก่

[/grid][/gridrow][gridrow][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]4. คำแนะนำ :

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]5. บริการเพิ่มเติม :

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]6. ประวัติความเป็นมาของเพชร :

[/grid][/gridrow]
[gridrow][grid class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"]

คุณสมบัติของเพชร ว่าด้วยหลัก 4C

[/grid][/gridrow] [gridrow][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"] “โลกเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าประหลาดใจจำนวนมาก แต่สิ่งเหล่านี้โดยส่วนใหญ่แล้วไม่จีรังยั่งยืน น้ำค้างและดอกแดฟโฟดีล รุ้งกินน้ำ และผีเสื้อจะปรากฎในช่วงเวลาสั้นและจากนั้นก็หายลับไป เหลือไว้แต่ความทรงจำ แต่อัญมณีนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดซึ่งมอบความเพลิดเพลินใจให้กับสายตาจะคงอยู่ตลอดไป” หลังจากอ่านแนวทางการเลือกเพชรแล้ว คุณจะสามารถเลือกซื้อเพชรของคุณได้ [/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"][/grid][/gridrow][gridrow][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"]

แนะนำหลัก 4C


หลัก 4C เป็นวิธีการที่ช่วยให้เราประเมินอัญมณี ตามหลักเกณฑ์คุณภาพที่สำคัญ 4 หลัก คือ :
  • สีของเพชร
  • การเจียระไนเพชร
  • น้ำหนักกะรัตของเพชร
  • ความบริสุทธิ์ (ความสะอาด)ของเนื้อเพชร

หลัก 4C เป็นอย่างจุดเริ่มสำหรับเราในการประเมินคุณภาพเพชร โดยทั่วไปแล้วในการจัดกลุ่มหิน ยิ่งหินที่มีเกรดสูง ก็ยิ่งจะมีมูลค่ามาก

[/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"][/grid][/gridrow][gridrow][grid class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12"]การเจียระไน (CUT)

ธรรมชาติเป็นตัวกำหนดความบริสุทธิ์ของเพชรดิบ น้ำหนักกะรัต และสีสัน เพชรขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในการกำหนด “ประกายของหิน” ความแวววาว และความสวยงาม เมื่อเพชรเจียระไนในสัดส่วนที่เป็นอุดมคติ ไม่ลึก ไม่บางเกินไป จะเกิดแสงสะท้อนภายในหินคล้ายเหลี่ยมกระจก และจากนั้นแสงจะสะท้อนกลับออกจากหินโดยผ่านพื้นผิวภายใน

[button target="_self" href="/content/17-4c-the-cut" class="sds-btn sds-btn-small sds-btn-color-1"]More infos[/button]
[/grid][grid class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12"]สี (COLOR)

สีที่สามารถมองเห็นได้เรียกว่า “tint” (สีอ่อน) ความสว่างและความเข้มของสีเป็นตัวกำหนด “โทนสี” และค่าความอิ่มตัวของสีแสดงถึงความเข้มของสี องค์ประกอบสีในอุดมคติ คือ สีบริสุทธิ์ โดยไม่มีการผสมสี มีความอิ่มตัวของสีระดับสูง และมีโทนสี “ที่น่าพึงพอใจ”


[button target="_self" href="/content/18-4c-the-color-of-diamond" class="sds-btn sds-btn-small sds-btn-color-1"]More infos[/button]
[/grid][grid class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12"]ความบริสุทธิ์หรือความสะอาด (CLARITY)

เนื่องจากว่าเพชรแต่ละเม็ดมีเอกลักษณ์ ดังนั้นแล้วความบริสุทธิ์จะมีความสัมพันธ์กับความสะอาดของเพชรและแสดงให้เห็นถึงระดับความโปร่งใส ความสะอาดของเพชรประเมินได้จากการเกิดรอยตำหนิภายนอก รอยตำหนิ หรือรอยแตกบนพื้นผิวและมลทินภายในหิน องค์ประกอบทางธรรมชาติเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการตกผลึก

[button target="_self" href="/content/19-4c-clarity-" class="sds-btn sds-btn-small sds-btn-color-1"]More infos[/button]
[/grid][grid class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12"]น้ำหนักกะรัต (CARAT WEIGHT)


คำว่า กะรัต มีที่มาจากคำว่า “qirat” ภาษาอาหรับที่มีความหมายถึง เมล็ดแคร็อบที่เป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์ว่ามีขนาดและน้ำหนักคงที่ จากนั้นคำว่า กะรัตจะกลายมาเป็นหน่วยน้ำหนักที่มีค่าเท่ากับ 0.20 กรัม เนื่องจากว่าเพชรที่มีน้ำหนักหาได้ยากมากกว่าเพชรที่มีขนาดเล็ก ดังนั้นแล้วราคาเพชรจะสูงขึ้นตามลักษณะการเจียระไน

[button target="_self" href="/content/20-4c-the-carat" class="sds-btn sds-btn-small sds-btn-color-1"]More infos[/button]
[/grid][/gridrow]

[gridrow][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"]

การรับประกันคุณภาพ

สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากเมื่อตอนคุณซื้อเพชรที่ผ่านการรับรอง คือ การทราบถึงความสำคัญของใบรับรอง สามารถเข้าใจการรับประกันคุณภาพ และสามารถทราบข้อมูลที่สำคัญจากห้องปฏิบัติการด้านอัญมณีศาสตร์ที่มีส่วนในการรับผิดชอบคุณภาพเพชรของคุณ

[/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"][/grid][/gridrow][gridrow][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"] 

ข้อควรระวัง

ทุกๆ คนคิดว่าเพชรไม่สามารถทำลายได้ นั่นเป็นข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่มาก จริงๆแล้ว เพชรมีการป้องกันรอยขีดข่วน (ยกเว้นจากเพชรอีกเม็ดหนึ่ง) แต่เพชรก็สามารถร้าวได้ ดังนั้นให้คุณระมัดระวังไม่ให้เพชรของคุณกระแทกกับวัตถุที่แข็ง

[/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"][/grid][/gridrow][gridrow][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"] 

เพชรทั้งหมดของเราปลอดสงคราม

เพชรทั้งหมดของเซลลินนีรับประกันได้ว่า “ปลอดสงคราม” และโดยที่แท้จริงแล้วเราสามารถให้ข้อมูลแหล่งที่มาของเพชรแต่ละเม็ดได้ นอกจากนี้เพชรดิบทั้งหมดที่เราซื้อมาได้รับการรับรองโดยผ่านะบบการออกใบรับรองเพชรโดยกระบวนการคิมเบอร์ลีย์ (Kimberley Process Certification Scheme)

[/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"][/grid][/gridrow][gridrow][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"] 

หลักจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของผู้ค้าเพชร

คุณสามารถดูข้อมูลหลักจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของผู้ค้าเพชรได้ตามที่ประกาศโดยสภาเพชรโลก

[/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"][/grid][/gridrow]