text action
Ok
Drapeau United StatesIl semble que vous êtes situé dans le pays suivant : United States. Pour aller dans la boutique Celinni correspondante, cliquez-ici.

สรุปใจความสำคัญ

จะประมาณงบประมาณของคุณอย่างไรเมื่อซื้อเพชรหรือเครื่องประดับ

[gridrow][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]1.เพชรและโลหะมีค่า ว่าด้วย

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]2. ประกาศนียบัตรต่างๆ ว่าด้วยเรื่อง :

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]3. บริการของบริษัทเซลลินนี ได้แก่

[/grid][/gridrow][gridrow][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]4. คำแนะนำ :

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]5. บริการเพิ่มเติม :

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]6. ประวัติความเป็นมาของเพชร :

[/grid][/gridrow]
[gridrow][grid class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"]

ความสะอาดหรือความบริสุทธิ์ของเพชร

[/grid][/gridrow]
[gridrow][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"]

เพชรส่วนใหญ่จะมีรอยตำหนิหรือมลทินภายในที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการให้กำเนิดเพชร(การตกผลึกของคาร์บอน)    ความโปร่งใส จำนวน และขนาดของรอยตำหนิเหล่านี้เป็นตัวกำหนดคุณสมบัติที่เรียกว่า ความสะอาดของเพชร

ความบริสุทธิ์ของเพชรพิจารณาจากการเกิดรอยตำหนิภายในและภายนอก   รอยตำหนิเหล่านี้มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น  รอยตำหนิรูปผลึก  รอยขีดข่วน   จุดด่าง  ฟองอากาศ  เมฆ หรือรอยตำหนิสีดำ

เพชรที่มีรอยตำหนิน้อยมากหรือเพชรที่มีความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเป็นสิ่งที่หายากยิ่งและดังนั้นจะมีราคาสูงมาก

ความบริสุทธิ์ของเพชรเหล่านี้วัดโดยการขยายด้วยกล้องส่องกำลังขยาย 10 เท่า  เกรดความสะอาดมีตั้งแต่  ไร้รอยตำหนิภายในหรือเพชรที่มีความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงด้วยกล้องขยายไปจนถึงเพชร P3 ที่มีรอยตำหนิที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

F - IF

ไม่มีรอยตำหนิภายใน  หายากเป็นอย่างยิ่ง

VVS1 - VVS2

รอยตำหนิเล็กๆ มองเห็นได้ยาก แต่สามารถตรวจสอบได้ด้วยกล้องขยาย

VS1 - VS2

รอยตำหนิขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องขยาย

SI1 - SI2

รอยตำหนิชัดเจนแต่ยากต่อการตรวจสอบโดยไม่ใช้แว่นขยาย

I1 - I2 - I3

รอยตำหนิที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

 [/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"] [/grid][/gridrow]

LA PRESSE EN PARLE


la_presse_en_parle la_presse_en_parle la_presse_en_parle la_presse_en_parle

ENGAGEMENTS


La garantie de la qualité et du prix bas

Garantie à vie

Certificat d’authencité agréé assurance

Livraison offerte et assurée

Satisfait ou remboursé 30 jours

Paiement sécurisé

Engagement de confidentialité


POINTS FORTS


 • Savoir-faire & tradition française
 • 6 générations d’expérience
  6_generations
 • Membres de la bourse du diamant brut d’Anvers (AKD 2090)
 • L’offre de diamants la plus importante du marché
 • Showrooms à Paris et à Nice

BESOIN D’UN CONSEIL ?


Showroom de Paris

01 42 80 27 36

Prix d’un appel local.


Showroom de Nice

04 93 73 17 45

Prix d’un appel local.


Showroom Suisse

02 16 01 37 11

Prix d’un appel local. • LA PRESSE EN PARLE
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI