text action
Ok
Drapeau United StatesIl semble que vous êtes situé dans le pays suivant : United States. Pour aller dans la boutique Celinni correspondante, cliquez-ici.

สรุปใจความสำคัญ

จะประมาณงบประมาณของคุณอย่างไรเมื่อซื้อเพชรหรือเครื่องประดับ

[gridrow][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]1.เพชรและโลหะมีค่า ว่าด้วย

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]2. ประกาศนียบัตรต่างๆ ว่าด้วยเรื่อง :

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]3. บริการของบริษัทเซลลินนี ได้แก่

[/grid][/gridrow][gridrow][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]4. คำแนะนำ :

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]5. บริการเพิ่มเติม :

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]6. ประวัติความเป็นมาของเพชร :

[/grid][/gridrow]
[gridrow][grid class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"]

การเจียระไนเพชร หรือ “การเจียระไน” เป็นคุณลักษณะที่สำคัญมากที่สุดอย่างแน่นอนที่รวมอยู่ในหลัก 4C

[/grid][/gridrow] [gridrow][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"]

การเจียระไนเพชรที่ดีเป็นเคล็ดลับที่เผยถึงความงามและความแวววาว การเจียระไนที่ดีเป็นอย่างเช่น ความสวยงาม ความหมายที่แท้จริงของ “การเจียระไนที่ดี” มักจะขึ้นอยู่กับสายตาของผู้เป็นเจ้าของ คุณอาจจะชอบสัดส่วนของเพชรลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะ บางคนอาจจะชอบสัดส่วนเพชรที่แตกต่างกันเล็กน้อย ความชอบของแต่ละบุคคลแม้แต่ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญก็เป็นประเด็นที่สำคัญอยู่เสมอในการให้คำจำกัดความคำว่า การเจียระไนที่ดีที่สุด การเจียระไนในอุดมคติ แบบดีเยี่ยม และแบบดีมาก การเจียระไนทั้งหมดนี้ถือว่าเป็น “การเจียระไนที่ดี”

ในหลายๆกรณี ความแตกต่างด้านการมองเห็นระหว่างกลุ่มนี้และอีกกลุ่มมีน้อยมากที่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นความแตกต่างได้ด้วยตาเปล่า วิทยาศาสตร์ได้ผลิตเครื่องจักรที่มีการทำงานซับซ้อนที่สามารถวัดสัดส่วนของเพชรได้ทุกมุม เป็นความแม่นยำที่ออกแบบมาเพื่อมาตรฐานที่เข้มงวดในการกำหนดสัดส่วนของเพชร แนวทางเหล่านี้ช่วยให้คุณไม่เพียงแต่สามารถตัดสินใจเลือกรูปแบบการเจียระไนเพชรแต่ก็ยังสามารถเข้าใจวิทยาศาสตร์พื้นฐานของเพชร ไม่ว่าในกรณีใดๆ การได้เพชรที่แวววาวและมีประกายไฟเป็นเป้าหมายสูงสุด

ลักษณะเฉพาะที่มีค่าต่ำสุดนำมาจัดเป็นกลุ่มการเจียระไนเพชร เพื่อจำแนกเพชรแต่ละเม็ดที่มีคุณภาพการเจียระไนระดับสากล ดังนั้นแล้วการประเมินกลุ่มที่มีขนาดเล็กที่สุดออกแบบมาเพื่อมองหาคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆด้านความหนา ความหนาของเกอร์เดิล(ขอบเพชร)โดยทั่วไปแล้วมีลักษณะดังนี้ คือ บางอย่างมาก บางมาก บาง ปานกลาง ค่อนข้างหนา หนา หนามาก หรือหนาอย่างยิ่ง เกอร์เดิลก็สามารถมีความหมายถึงขอบเขตระหว่าง 2 กลุ่มอย่างเช่น บาง ถึง หนา ให้คุณหลีกเลี่ยงค่าความบาง ความหนาแน่นที่มีค่าสูงสุด (บางเกินไป หินเบาะบาง และหนาเกินไป เกอร์เดิลไม่งดงามน่าดู)

[/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"]t1.png[/grid][/gridrow]

[gridrow][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"][/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]

อิทธิพลของเพชรที่มีต่อราคา

เพชรที่มีการเจียระไนอย่างสมบูรณ์แบบจะมีราคาแพงมากกว่าหินที่มี “ความแวววาว” น้อยกว่า โดยความเป็นจริงแล้ว หิน ex ex ex ที่ได้รับใบรับรอง GIA จะหายากกว่าและมีราคาแพงมากกว่าหิน vg g vg หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลใจ ติดต่อเราได้

[button target="_self" href="" class="sds-btn sds-btn-small sds-btn-color-1"]Contact us[/button][/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"][/grid][/gridrow]

[gridrow][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]

คิวเลท(ก้นเพชร, ปลายแหลมของเพชร)

จุดด้านล่างของเพชร

ในหลายๆกรณี จุดนี้มีเหลี่ยมเดียวที่เล็กมาก คิวเลทนำมากล่าวถึงในหลายๆด้านเพื่อบรรยายขนาดของเหลี่ยมที่ปรากฎ โดยทั่วไปแล้วคิวเลทจะนำมาวัดตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ ไม่มีคิวเลท เล็กมาก เล็ก ปานกลาง ค่อนข้างใหญ่ ใหญ่ ใหญ่มาก ใหญ่อย่างยิ่ง หรือยังมีรอยแตก คิวเลทที่เล็กที่สุดถือว่าดีที่สุด[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]

การขัดเงา

ลักษณะเฉพาะนี้สัมพันธ์กับการตกแต่งขัดเงาหรือการขัดเงาเหลี่ยมเพชรขั้นตอนสุดท้าย

วิธีการนี้ขัดแย้งกับความเชื่อทั่วไป เพชรนำมาบดและขัดเงาแต่ไม่ได้นำมาผ่าแยกจนกว่าจะเข้าสู่กระบวนการขั้นสุดท้าย เหลี่ยมแต่ละเหลี่ยมควรจะเจียระไนอย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิดความแวววาวสูงสุดและไม่ให้เกิดรอยตำหนิจากการขัดเงา การขัดเงาเพชรโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ แย่ ปานกลาง ดี ดีมาก หรือดีเยี่ยม เมื่อซื้อเพชรให้คุณเลือกเพชรที่มีการขัดเงาเกรดดีถึงดีเยี่ยม

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]

ความสมมาตร

ลักษณะพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงและการจัดตำแหน่งเหลี่ยมเพชร

นักเจียระไนเพชรควรจะวางเหลี่ยมแต่ละเหลี่ยมด้วยความระมัดระวังเพื่อให้เป็นไปตามสัดส่วนและความเหมาะสมกับเหลี่ยมอื่นๆ การจัดวางเหลี่ยมแต่ละเหลี่ยมควรจะเห็นได้ชัดและมีความแม่นยำ การวางเหลี่ยมที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดเหลี่ยมเพชรที่ไม่เท่ากัน โดยทั่วไปแล้วความสมมาตรของเพชรมีการประเมินดังต่อไปนี้ คือ แย่ ปานกลาง ดี ดีมาก หรือดีเยี่ยม เมื่อคุณซื้อเพชรให้คุณเลือกลักษณะความสมตรเกรดตั้งแต่ดีถึงดีเยี่ยม

[/grid][/gridrow]

LA PRESSE EN PARLE


la_presse_en_parle la_presse_en_parle la_presse_en_parle la_presse_en_parle

ENGAGEMENTS


La garantie de la qualité et du prix bas

Garantie à vie

Certificat d’authencité agréé assurance

Livraison offerte et assurée

Satisfait ou remboursé 30 jours

Paiement sécurisé

Engagement de confidentialité


POINTS FORTS


 • Savoir-faire & tradition française
 • 6 générations d’expérience
  6_generations
 • Membres de la bourse du diamant brut d’Anvers (AKD 2090)
 • L’offre de diamants la plus importante du marché
 • Showrooms à Paris et à Nice

BESOIN D’UN CONSEIL ?


Showroom de Paris

01 42 80 27 36

Prix d’un appel local.


Showroom de Nice

04 93 73 17 45

Prix d’un appel local.


Showroom Suisse

02 16 01 37 11

Prix d’un appel local.



 • LA PRESSE EN PARLE
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI