textaction
Ok
Drapeau United StatesIl semble que vous êtes situé dans le pays suivant : United States. Pour aller dans la boutique Celinni correspondante, cliquez-ici.

สรุปใจความสำคัญ

จะประมาณงบประมาณของคุณอย่างไรเมื่อซื้อเพชรหรือเครื่องประดับ

[gridrow][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]1.เพชรและโลหะมีค่า ว่าด้วย

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]2. ประกาศนียบัตรต่างๆ ว่าด้วยเรื่อง :

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]3. บริการของบริษัทเซลลินนี ได้แก่

[/grid][/gridrow][gridrow][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]4. คำแนะนำ :

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]5. บริการเพิ่มเติม :

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]6. ประวัติความเป็นมาของเพชร :

[/grid][/gridrow]
[gridrow][grid class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"]

การเลือกซื้อเพชรโดยได้รับความช่วยเหลือจากนักเจียระไนเพชรผู้เชี่ยวชาญ

[/grid][/gridrow] [gridrow][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"] [/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"]

ผู้ก่อตั้งบริษัทเพชรเซลลินนีเป็นสมาชิกของสมาคมการค้าเพชร นอกจากนี้ทีมงานของเราประกอบไปด้วยผู้สำเร็จการศึกษาเฉพาะทางที่คัดเลือกมาจากแผนกทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูลอ้างอิงที่มาในการผลิตเพชรทั้งสองดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดที่เราสามารถให้แก่คุณได้ด้วยความเป็นมืออาชีพของเรา


ข้อสังเกต การเป็นสมาชิกของตลาดกลางการค้าเพชร บุคคลหนึ่งจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการผู้เป็นสมาชิกทั้ง 3 ท่านที่ทำหน้าที่ผู้รับประกันด้านศีลธรรม[/grid]
[/gridrow]
[gridrow]
[grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"]

เพชรเปื้อนเลือด


เพชรเปื้อนเลือดหรือเพชรแห่งสงครามความขัดแย้ง คือ เพชรที่ได้มาและจำหน่ายอย่างผิดกฎหมายโดยกลุ่มกบฎเพื่อจัดหาเงินทุนเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในพื้นที่ที่เสียหายไปในการสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกาใต้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเพชรที่มาจากพื้นที่ความขัดแย้งไม่ให้ไหลเข้ามาในโซ่อุปทานเพชรที่ถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นแล้วจึงมีการตรวจสอบเพชรในทุกขั้นตอนสายการผลิตเพชรตั้งแต่การทำเหมืองแร่จนกระทั่งการขายส่ง กระบวนการตรวจสอบเหล่านี้เรียกว่า กระบวนการของคิมเบอลีย์ (Kimberley Process)และระบบการรับประกัน กระบวนการของคิมเบอลีย์เป็นระบบแบบบังคับของสหประชาชาติ และปัจจุบันนี้เพชรจำนวนมากกว่า 99% ได้รับการรับรองคุณภาพโดยผ่านกระบวนการของคิมเบอลีย์ มาจากแหล่งปลอดสงคราม ตั้งแต่นำ กระบวนการของคิมเบอลีย์มาใช้ เพชรแห่งสงครามได้ลดลงจากประมาณ 4% ไปเป็นจำนวนที่น้อยกว่า 1% ในการผลิตเพชรระดับสากล จำเป็นต้องตระหนักว่าเพชรส่วนใหญ่ช่วยผลิกผันชีวิตผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกา รายได้ที่มาจากการค้าเพชรจะนำไปสนับสนุนแผนกการจัดหางาน ด้านการศึกษา สุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อต้านโรคเอดส์ เราให้คำยืนยันแก่คุณว่าสมาคมของเราไม่ได้จำหน่ายเพชรเปื้อนเลือด ดังนั้นผู้ผลิตเพชรของเราให้การรับรองว่าเพชรมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราปฏิบัติตามกระบวนการของคิมเบอลีย์อย่างเคร่งครัด

[/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"]

[/grid][/gridrow][gridrow][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"]

การเจียระไนเพชรดิบ


การเจียระไนเพชรดำเนินการโดยเฉพาะในแอนต์เวิร์ป(เบลเยี่ยม) เทลอาวีฟ(อิสราเอล) และรัฐคุชราต (อินเดีย)โดยชุมชนที่นับถือศาสนาเชน ในประเทศไทยมีการเจียระไนหินมีค่า เช่น รูบีและซัฟไฟร์ ระดับความสวยงามของสีสันต่างๆในเพชรโดยส่วนมากขึ้นอยู่กับการแกะสลักและการขัดเงาหิน แม้ว่าเพชรจะมีประกายตามธรรมชาติ แต่ก็สามารถช่วยทำให้ประกายเหล่านี้ดียิ่งขึ้นโดยการเจียระไนเพชรที่มีลักษณะเฉพาะโดยนักเจียระไนเพชรพลอย (นักเจียระไนเพชร) เพชรมีความแข็งเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเพชรจะมีรอยกรีดได้โดยใช้เพชรอีกอันเท่านั้น สิ่งนี้เป็นเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมการแกะสลักและการขัดเงาจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากที่สุด ก่อนการเจียระไนหิน เราจะตรวจสอบระนาบแนวแตกเรียบของหิน ต่อมาเราจะวาดเส้นทำเครื่องหมายเส้นรอบวงของระนาบเหล่านี้บนหินอัญมณี บนหินนั้นเราจะทำการแกะสลักเล็กๆด้วยไม้ชนิดหนึ่งที่ปลายสุดของเพชร ในกระบวนการเจียระไนหินนี้เราจะใช้ใบมีดโลหะเพื่อผ่าหินและจากนั้นผ่าออกเป็น 2 ส่วน วิธีการเจียระไนเพชรมีหลายวิธี แต่วิธีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดจะเน้นความสวยงามของเพชรมากที่สุด ดังนั้นวิธีการที่นำมาใช้บ่อยที่สุดจึงเป็นการเจียระไน “แบบเหลี่ยมเกสร” อย่างแน่นอน เทคนิคอันสมบูรณ์แบบนี้ช่วยแปรรูปหินหยาบไปเป็นอัญมณีจริงที่เป็นประกาย มีเหลี่ยม 58 เหลี่ยม มีขนาดที่เป็นมาตรฐานและมีขนาดที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องแม่นยำบนผิวเพชร อันที่จริงแล้วแม้ว่าคุณอาจจะคุ้นเคยกับแนวคิดเรื่องความบริสุทธิ์และสีสันของเพชร แต่อย่างไรก็ตามคุณอาจจะมีความเข้าใจเล็กน้อยในเรื่องสัดส่วนการเจียระไนเพชร แต่อย่างไรก็ตามสองสิ่งสุดท้ายนี้เป็นปัจจัยคุณภาพที่สำคัญ เพราะทั้งสองอย่างนี้มีผลต่อความแวววาวและ “ประกาย” ของเพชรโดยตรง ในแถบสีเดียวกันจะพบว่าเพชรเม็ดหนึ่งที่มีสัดส่วนการเจียระไนที่สวยงามจะมีความแวววาวมากกว่าเพชรบริสุทธิ์ที่มีการเจียระไนไม่เหมาะสม ตั้งแต่มีการแนะนำการเจียระไนเพชรของทอลคูฟสกี (ค.ศ. 1919) หรือเหลี่ยมในอุดมคติจะพบว่านักเจียระไนเพชรไม่ได้เลิกล้มในการค้นหาวิธีการต่างๆเพื่อสร้างความแวววาวที่ดีที่สุดให้แก่เพชร ในเพชรที่เจียระไนทั้งหมดจะเป็นการเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสรทรงกลมอย่างแน่นอน การเจียระไนแบบนี้นำมาศึกษาอย่างกว้างขว้างและประสบผลสำเร็จมากที่สุด และทุกวันนี้สัดส่วนที่นำมาใช้ในการเจียระไนเพชรนี้จะมีผลกระทบโดยตรงต่อความเข้าใจเรื่องลักษณะเฉพาะเชิงแสงของวัสดุและความชำนาญทางเทคนิคในการเจียระไนและการขัดเงาเพชร[/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"]

[/grid]
[/gridrow][gridrow][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"]

เพชร


เป็นแร่มี่มีความแข็งแรงมากที่สุดจากแร่ตามธรรมชาติทุกชนิด (ความแข็งระดับ 10 จากสเกลความแข็งของโมห์ที่เริ่มจากหน่วย 10 ถึง 1 ซึ่งหมายถึงความแข็งมากที่สุดถึงน้อยที่สุด) คำว่าเพชรมาจากคำภาษากรีก “adamas (adamastos ไม่เปลี่ยนแปลง แน่วแน่) คำว่า adamas ในช่วงตอนต้นหมายถึงโลหะที่แข็งแรงที่สุด ต่อมามีความหมายถึง วัสดุทั้งหมดที่มีความแข็งอย่างเช่น แร่แมกนีไทต์ ดังนั้นแล้วคำว่า adamas นำมาใช้กล่าวถึงอัญมณีที่หลากหลายอย่างเช่น ( ชื่อทั้งหมดนี้ต้องห้าม เว้นแต่จะมีการระบุถึงแหล่งที่มาของเพชรที่แท้จริง)[/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"]

[/grid]
[/gridrow]

LA PRESSE EN PARLE


la_presse_en_parlela_presse_en_parlela_presse_en_parlela_presse_en_parle

ENGAGEMENTS


La garantie de la qualité et du prix bas

Garantie à vie

Certificat d’authencité agréé assurance

Livraison offerte et assurée

Satisfait ou remboursé 30 jours

Paiement sécurisé

Engagement de confidentialité


POINTS FORTS


 • Savoir-faire & tradition française
 • 6 générations d’expérience
  6_generations
 • Membres de la bourse du diamant brut d’Anvers (AKD 2090)
 • L’offre de diamants la plus importante du marché
 • Showrooms à Paris et à Nice

BESOIN D’UN CONSEIL ?


Showroom de Paris

01 42 80 27 36

Prix d’un appel local.


Showroom de Nice

04 93 73 17 45

Prix d’un appel local.


Showroom Suisse

02 16 01 37 11

Prix d’un appel local.


tf1_parle_celinni

 • LA PRESSE EN PARLE
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI