text action
Ok
Drapeau United StatesIl semble que vous êtes situé dans le pays suivant : United States. Pour aller dans la boutique Celinni correspondante, cliquez-ici.

สรุปใจความสำคัญ

จะประมาณงบประมาณของคุณอย่างไรเมื่อซื้อเพชรหรือเครื่องประดับ

[gridrow][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]1.เพชรและโลหะมีค่า ว่าด้วย

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]2. ประกาศนียบัตรต่างๆ ว่าด้วยเรื่อง :

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]3. บริการของบริษัทเซลลินนี ได้แก่

[/grid][/gridrow][gridrow][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]4. คำแนะนำ :

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]5. บริการเพิ่มเติม :

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]6. ประวัติความเป็นมาของเพชร :

[/grid][/gridrow]
[gridrow][grid class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"]

ประกาศนียบัตรนานาชาติ

[/grid][/gridrow] [gridrow][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"]

ก่อนอธิบายรายละเอียดการรับรองเพชร สิ่งที่สำคัญที่ต้องเข้าใจ คือ ประโยชน์ของใบรับรอง ใบรับรองเพชรเป็นเอกสารมาจากผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบอิสระด้านอัญมณีศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเจียระไนเพชรที่จะเป็นผู้กำหนดคุณภาพของหินโดยออกใบรับรองให้

[/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"][/grid][/gridrow]

 [gridrow][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"]

เหตุผลสำคัญที่จำเป็นในการประเมินเพชรโดยอาศัยผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการอิสระ คือ ว่าลักษณะเฉพาะของเพชรที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อราคา ดังนั้นเราอาจจะซื้อเพชรด้วยการตัดสินใจที่ผิด เพราะเพชรที่ซื้อมามีมูลค่าสำคัญน้อยกว่าที่เราเชื่อ

ถ้าคุณพบเพชรที่คุณพึงพอใจ ขอให้ร้านขายเพชรพลอยของคุณออกใบรับรองเพชรจากห้องปฏิบัติการด้านอัญมณีศาสตร์ แต่ถ้าร้านขายเพชรไม่รับทำ ให้คุณเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของร้านขายเพชร! คำขอใบรับรองนี้เป็นแนวปฏิบัติที่นิยมทำกันมาในอุตสาหกรรมเพชรพลอย

ทางเลือกแรกที่ต้องทำก่อนขอการรับรองจากห้องทดลองปฏิบัติการ คือ ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง (ห้องปฏิบัติการทดลองนานาชาติที่สำคัญ ได้แก่ สภาสูงเพชรแห่งเบลเยี่ยม (Diamond High Council-HRD) สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งอเมริกา (Gemological Institute of America – GIA) ห้องปฏิบัติการด้านอัญมณีศาสตร์แห่งยุโรป (European Gemological Laboratory – EGL) สถาบันอัญมณีศาสตร์สากล (International Gemological Institute – IGI) สมาคมอัญมณีแห่งสหรัฐอเมริกา American Gems Society (AGS) ในหมวดนี้ เราไม่ได้พูดถึงห้องปฏิบัติการทดลองที่มีชื่อเสียงน้อยกว่า อย่างเช่น ห้องปฏิบัติการด้านอัญมณีศาสตร์ของฝรั่งเศส (LFG) หรือห้องปฏิบัติการทดลองด้านอัญมณีศาสตร์แห่งเกรตเลกส์ (Great Lakes Gemological Laboratory – GLG) ถ้าคุณไม่เคยได้ยินคนพูดถึงห้องปฏิบัติการนี้ อย่าลังเลใจ ให้โทรศัพท์หาเพื่อถามรายละเอียดมาตรฐานที่เขาใช้ประเมินหินอัญมณี จากนั้นให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับมีความคล้ายคลึงกันกับข้อมูลจากห้องปฏิบัติการทดลองแห่งอื่นหรือไม่

[/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"][/grid][/gridrow] [gridrow][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"]

เราจะตรวจสอบความแตกต่างพื้นฐานซึ่งประกอบไปด้วยชนิดใบรับรองและจะอธิบายถึงเครื่องมือตรวจสอบอัญมณีที่ใช้ในการประเมินคุณภาพเพชร

ห้องปฏิบัติการทดลองห้องแรกที่จะศึกษาจะเป็นสถาบัน GIA เพราะเป็นข้อมูลอ้างอิงด้านความเชี่ยวชาญในเพชรพลอยมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474)

[/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"][/grid][/gridrow]

[gridrow][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"]

วิธีการอ่านใบรับรองคุณภาพเพชรจากสถาบัน GIA

ใบรับรองคุณภาพเพชรจากสถาบัน GIA จะแนะนำถึงระบบการจัดจำแนกคุณภาพนานาชาติ สำนักงานมักจะตั้งอยู่ที่ลอสแอนเจลิสเสมอเพราะเป็นห้องทดลองปฏิบัติการที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกในอุตสาหกรรมการค้าเพชร

หมายเลขใบรับรอง
ห้องปฏิบัติการแต่ละแห่งจะมีระบบกำหนดหมายเลข จะช่วยเก็บสำเนาข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในใบรับรองไว้ภายในระบบ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณไม่พบใบรับรอง ห้องปฏิบัติการทดลองสามารถทำสำเนาใบรับรองให้แก่คุณได้
ขนาด การวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของเพชร
“ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่ำสุด/ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด/ความลึก” คือ 0.01 มิลลิเมตร
r4.gif รูปทรงและการเจียระไน
รูปทรงของเพชร ได้แก่ ทรงกลม (Round) หยดน้ำ(Pear) ทรงหัวใจ (Heart) ทรงไข่ (Oval) ทรงสี่เหลี่ยม (Square)…. รูปแบบการเจียระไน ได้แก่ แบบเหลี่ยมเกสรหรือเหลี่ยมเพชร(Brilliant) รูปทรงเม็ดข้าวสารหรือทรงมาร์คีส์(Marquise) รูปสี่เหลี่ยมมรกต (Emerald) สี่เหลี่ยมพริ้นเซส (Princess)
certificatweight.gif น้ำหนัก
น้ำหนักเพชรวัดเป็น 0.001 ของหน่วยกะรัต เป็นค่าที่ใกล้เคียงกันโดยใช้เครื่องชั่งดิจิตอล ในใบรับรองเพชรจะอ้างอิงรายละเอียดน้ำหนักเพชรตั้งแต่ 0.01 ถึง 0.001 กะรัตจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

[/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"][/grid][/gridrow]คำจำกัดความ [gridrow][grid class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12"]สัดส่วน(ของเพชร)


รายละเอียดสัดส่วนนำมาอธิบายใน 2 ลักษณะ คือ ขนาดของหน้ากระดาน(หน้าเทเบิ้ล) และความลึก (ของพาวิลเลียน) ทั้งสองอย่างนี้นำมาแสดงถึงความสัมพันธ์กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหิน 100% หน้าเทเบิ้ลของเพชรแสดงถึงส่วนเรียบของหิน อัตรส่วนเป็นไปตามความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและขนาดเทเบิ้ลเช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของหินและเส้นผ่าศูนย์กลางของเพชร อย่ามองข้ามปัจจัยเหล่านี้เพราะเป็นตัวกำหนดความแวววาวและประกายของเพชรเนื่องจากเกิดการสะท้อนแสงในระดับที่ดีที่สุด[/grid][grid class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12"]ขอบเพชร/ส่วนกลางของเพชร

certificatrondiste.gif

ขอบเพชรคือ แนวแบ่งระหว่างความสูงของคราวน์(ส่วนบนของเพชร) และความลึกของพาวิลเลียน(ส่วนล่างของเพชร) ใบรับรองเพชรจะบรรยายถึงลักษณะขอบเพชร บางมาก บาง หนา เจียระไน ขัดเงา เป็นต้น [/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"][/grid][/gridrow][gridrow][grid class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12"]ความประณีต การขัดเงา และความสมมาตร


คำว่า “ความประณีต” หมายถึง คุณภาพการขัดเงาหินตลอดจนความสมมาตร ความสมมาตรของเพชรวัดจากการจัดเรียงตัวกันของหน้าเหลี่ยมเพชร ผู้เชี่ยวชาญสามารถแสดงถึงคุณสมบัติของเพชรได้อย่างง่ายๆโดยใช้แว่นขยายคำว่า “ความประณีต” หมายถึง คุณภาพการขัดเงาหินตลอดจนความสมมาตร ความสมมาตรของเพชรวัดจากการจัดเรียงตัวกันของหน้าเหลี่ยมเพชร ผู้เชี่ยวชาญสามารถแสดงถึงคุณสมบัติของเพชรได้อย่างง่ายๆโดยใช้แว่นขยาย[/grid][grid class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12"]ความบริสุทธิ์


ความบริสุทธิ์ของเพชรอธิบายโดยอักษรย่อดังต่อไปนี้ คือ IF (เพชรเนื้อบริสุทธิ์ ไม่มีรอยตำหนิภายใน) และระดับความบริสุทธิ์ลดลงตั้งแต่ VVS1(มีรอยตำหนิน้อยมากๆ) VVS2, VS1 (รอยตำหนิน้อย) S12, I1 (รอยหรือตำหนิจุดภายใน) I2 และลำดับสุดท้าย คือ I3 (รอยตำหนิมองเห็นได้ง่ายขึ้น) คุณภาพความบริสุทธิ์ของเพชรนำมาประเมินในระหว่างการจัดแบ่งกลุ่มมลทินโดยใช้กล้องจุลทรรศน์และแว่นขยาย 10 เท่าและก็สามารถกำหนดลักษณะรอยตำหนิ [/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"][/grid][/gridrow][gridrow][grid class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12"]สี


ช่วง D ถึง G หมายถึง สีขาวพิสุทธิ์ + (Exceptional White +) ถึงขาวพิเศษ (Extra White) H หมายถึง สีขาวมาตรฐาน ช่วง I ถึง Z หมายถึง เพชรที่มีสีจางๆไปจนถึงเพชรมีสี [/grid][grid class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12"]การเรืองแสงของเพชร


ลักษณะเฉพาะนี้สัมพันธ์กับความสามารถของเพชรในการเข้าสู่ภาวะเรืองแสงเมื่อได้รับแสงอัลตราไวโอเลต หรือ แสงยูวี โดยกฎเกณฑ์ทั่วไปแล้วยิ่งมีการเรืองแสงมากขึ้น เพชรก็ยิ่งมีค่าน้อยลง แต่ก็ไม่เป็นจริงเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพชรที่มี “ระดับสีต่ำ” อย่างเช่น K และ L หรือการเรืองแสงช่วยทำให้หินมีสีขาวมากที่สุดบดบังสีเหลืองหรือน้ำตาลพร้อมด้วยเฉดสีน้ำเงิน[/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"][/grid][/gridrow][gridrow][grid class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12"]“พล็อต” หรือแผนผัง

พล็อต คือ การแสดงด้วยกราฟของหินและรอยบกพร่องต่างๆ เพชรแต่ละเม็ดมีเอกลักษณ์เหมือนอย่างลายพิมพ์นิ้วมือ การแสดงด้วยกราฟช่วยให้ทีมงานในห้องปฏิบัติการสามารถระบุชี้ถึงหินแต่ละชนิดและทำให้หินแต่ละก้อนมีเอกลักษณ์ต่างจากหินอื่นๆ[/grid][grid class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12"]ความคิดเห็น/ความอธิบาย

ความคิดเห็นจะกล่าวถึงลักษณะเฉพาะของหิน

[/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"][/grid][/gridrow]
วิธีการอ่านใบรับรองคุณภาพเพชรจากสมาคม AGS
[gridrow][grid class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12"]
[/grid][grid class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12"]

ห้องปฏิบัติการทดลองของสมาคม AGS (สมาคมอัญมณีแห่งสหรัฐอเมริกา) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) และมีชื่อเสียงอย่างมากเนื่องจากมีระบบเฉพาะในการจำแนกคุณภาพการเจียระไน (จาก 0 ถึง 10) ข้อควรจำ สัดส่วนเพชรที่ผ่านการรับรองจากสมาคม AGS จะมีความละเอียดดีกว่าสัดส่วนเพชรที่ผ่านการรับรองโดยสถาบัน GIA เช่นรายละเอียดที่มุมคราวน์ (Crown) และมุมพาวิลเลี่ยน การจำแนกสี ความบริสุทธิ์ของเนื้อเพชร และคุณภาพการเจียระไนจะอาศัยมาตรวัดที่มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 10 0 คือ คุณภาพที่ดีสุด และ 10 คือ คุณภาพที่แย่ที่สุด อย่างไรก็ตามสมาคมอัญมณีแห่งสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นถึงค่าเทียบเท่าที่อยู่ในวงเล็บกับค่าจากมาตรวัด GIA ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยสากล [/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"][/grid][/gridrow]
วิธีการอ่านใบรับรองจากสถาบัน (EGL) [gridrow][grid class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-12"]certificatEGL.gif

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]

ห้องปฏิบัติการ EGL หรือห้องปฏิบัติการด้านอัญมณีศาสตร์แห่งยุโรปก่อตั้งขึ้นที่เมืองแอนต์เวิร์ปในปี ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517) และต่อมาก็ขยายสาขาที่เมืองนิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส โจฮันเนสเบิร์ก ปารีส ลอนดอน ราแมทกาน และกรุงโซล ห้องปฏิบัติการ EGL เป็นอยู่ในกลุ่มห้องปฏิบัติการด้านอัญมณีศาสตร์ที่มีชื่อเสียง ข้อควรจดจำ สถาบัน EGL ยังรับประกันถุงพลาสติกใสปิดผนึกอัญมณี ในถุงพลาสติกใสคุณจะพบหินอัญมณีและไมโครฟิล์มซึ่งเป็นฟิล์มถ่ายรูปขนาดเล็กมากของใบรับรองขนาดใหญ่ มีห้องปฏิบัติการ 2 ห้องที่ต่างกัน คือ EGL และ EGL แห่งสหรัฐอเมริกา เพราะรูปแบบใบรับรองคุณภาพเพชรแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามทั้ง 2 แห่งอาศัยมาตรฐานในการรับรองเหมือนกัน สถานะของสถาบัน EGL ในเรื่องคุณภาพสัดส่วนเพชร (ดี ดีมาก) และสถาบัน GIA ให้เพียงแค่ค่าที่เป็นตัวเลข (หน่วยเป็นร้อยละหรือดีกรี) สถาบัน EGL จะให้รายละเอียดส่วนสูงของพาวิลเลี่ยนและความสูงของคราวน์ขณะที่สถาบัน GIA ระบุเพียงแค่ส่วนสูงโดยรวม ตรงข้ามกับ GIA EGL ไม่ได้ให้รายละเอียดในหมวดหมู่ความประณีตในการเจียระไนและความสมมาตร

 [/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"][/grid][/gridrow]วิธีการอ่านใบรับรองคุณภาพเพชรจากสถาบัน IGI

[gridrow][grid class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-12"]certificatIGI.gif

[/grid][grid class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12"]

ห้องปฏิบัติการของสถาบันอัญมณีศาสตร์สากลก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1975 รวมทั้งขยายสาขาห้องปฏิบัติการปัจจุบันทั่วโลก ได้แก่ แอนต์เวิร์ป นิวยอร์ก กรุงเทพฯ มุมไบ และโตเกียว ห้องปฏิบัติการนี้ก็ยังมีลักษณะเฉพาะในด้านความเชี่ยวชาญด้านเพชรสีและเครื่องประดับตกแต่ง ข้อควรจดจำ สถาบัน IGI จำแนกการขัดเงาและความสมมตรให้อยู่ในหมวดเดียวกัน สถานะของ IGIมีสถานะเหมือนสถาบัน EGL ในด้านคุณภาพสัดส่วนของเพชร (ดี ดีมาก) และสถาบัน GIA สถาบัน GIA ให้เพียงแค่ค่าที่เป็นตัวเลข (หน่วยเป็นร้อยละหรือดีกรี) สถาบัน IGI ไม่ได้ระบุถึงร้อยละความสูงโดยรวมแต่ให้รายละเอียดความสูงของคราวน์และพาวิลเลี่ยน มีฮอโลแกรมขนาดเล็กเพื่อป้องกันการปลอมแปลงปรากฏอยู่ด้านล่างเอกสารเพื่อรับประกันเอกสารที่แท้จริง

 [/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"][/grid][/gridrow]วิธีการอ่านใบรับรองคุณภาพเพชรจาก HRD [gridrow][grid class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12"][/grid][grid class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12"]

คำว่า HRD ย่อมาจาก Hoge Raad Voor Diamond (หรือสภาสูงเพชร) ที่สถาบันที่เป็นทางการและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในวงการค้าและอุตสาหกรรมเพชรในยุโรป สำนักงานใหญ่ของ HRD ตั้งอยู่ที่เมืองแอนต์เวิร์ปซึ่งเป็นศูนย์กลางค้าเพชรระดับโลก ข้อควรจดจำ คำว่า Internally flawless (ไม่มีรอยตำหนิภายใน) เป็นคำของ GIA สำหรับบรรยายหินต่างๆ แต่สภา HRD แทนที่คำดังกล่าวด้วยคำว่า ความสะอาดที่สุดโดยใช้กล้องขยาย (Loupe clean) HRD ไม่ได้ระบุถึงร้อยละของความสูงโดยรวมแต่ให้รายละเอียดความสูงของคราวน์และพาวิลเลี่ยน ในเรื่องขอบเพชร HRD ระบุถึงความสูงของขอบเพชรในหน่วยร้อยละนอกจากระดับความหนา (บาง หน้า) ตรงกันข้ามกับ GIA HRD ไม่ได้ให้รายละเอียดในหมวดความประณีตการเจียระไนและความสมมาตร

 [/grid][grid class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12"][/grid][/gridrow]
LA PRESSE EN PARLE


la_presse_en_parle la_presse_en_parle la_presse_en_parle la_presse_en_parle

ENGAGEMENTS


La garantie de la qualité et du prix bas

Garantie à vie

Certificat d’authencité agréé assurance

Livraison offerte et assurée

Satisfait ou remboursé 30 jours

Paiement sécurisé

Engagement de confidentialité


POINTS FORTS


 • Savoir-faire & tradition française
 • 6 générations d’expérience
  6_generations
 • Membres de la bourse du diamant brut d’Anvers (AKD 2090)
 • L’offre de diamants la plus importante du marché
 • Showrooms à Paris et à Nice

BESOIN D’UN CONSEIL ?


Showroom de Paris

01 42 80 27 36

Prix d’un appel local.


Showroom de Nice

04 93 73 17 45

Prix d’un appel local.


Showroom Suisse

02 16 01 37 11

Prix d’un appel local. • LA PRESSE EN PARLE
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI
 • Collection CELINNI